Nasza oferta

Kadry i płace

W naszej ofercie znajdą Państwo prowadzenie kompleksowej dokumentacji pracowniczej, w tym między innymi:

 • tworzenie, prowadzenie oraz archiwizacja akt osobowych pracowników
 • przygotowanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów: o pracę, zlecenia, dzieło oraz umów agencyjnych
 • wystawianie świadectw pracy
 • prowadzenie kartoteki wynagrodzeń, urlopowej
 • przygotowanie rocznych informacji o dochodach (PIT – 11, PIT – 8B)
 • przygotowanie miesięcznych list wynagrodzeń
 • przygotowanie deklaracji oraz raportów miesięcznych, a także ich elektroniczne przesyłanie do ZUS-u
 • przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych pracowników
 • sporządzanie Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania obowiązującego w przedsiębiorstwie

 

Usługi księgowe

Powierzając nam prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz księgi handlowej otrzymają Państwo usługi w zakresie m.in.:  

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, takich jak dziennik, księga główna, księgi pomocnicze
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i wartości prawnych
 • sporządzanie raportów kasowych
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT (od towarów i usług)
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, takich jak WNT, WDT, import lub eksport usług, transakcje trójstronne
 • przygotowanie oraz składanie – w imieniu Klienta – comiesięcznych deklaracji podatkowych na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych oraz zeznań podatkowych

 Rozliczenia na zasadach książki przychodów i rozchodów

 • prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i wartości prawnych
 • przygotowanie rocznych zeznań podatkowych
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT (od towarów i usług)
 • przygotowanie oraz składanie – w imieniu Klienta – comiesięcznych deklaracji podatkowych na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 Rozliczenia na zasadach ryczałtu

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT (od towarów i usług)
 • przygotowanie rocznego zeznania uwzględniającego wysokość uzyskanego przychodu, wysokość dokonanych odliczeń oraz wysokość należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28 wraz z załącznikami)